VAKUF

Od Osmana, r.a., prenosi se da je Poslanik s.a.w.s. rekao:

Ko sagradi džamiju, želeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo, Allah će mu zbog toga u Džennetu sagraditi kuću poput nje.‘‘ (Buhari, 450; Muslim, 533; i mnogi drugi.)


"Kad umre sin Ademov, prekida mu se djelo, osim u tri slucaja: trajna sadaka, znanje kojim se koriste ljudi i dobro dijete koje se moli za njega.'  (Hadis biljezi Muslim)

Uplate za vakuf mozete vrsiti na BG-broj:

  
613-6519, ili putem swisha: 1234344057