O nama


Kratki historijat BIZ Norrköping 

OSNIVANJE BIZ NORRKÖPING

Bosnjacka islamska zajednica je osnovana 1995 godine s ciljem da okuplja muslimane Bošnjake u Norrköping-u i okruženju. BIZ Norrköping je osnovao tadašnji predsjednik 
Benjamin Topalovic. Benjamin je i danas aktivan član u džematu i redovan na namazima.

MEKTEBSKA NASTAVA

Islamska zajednica od svog osnivanja pa sve do danas omogućila je vjersku pouku za polaznike mektebske nastave. Ovo je bio bitan segment djelovanja Islamske zajednice kako djeca ne bi zaboravila svoj identitet, a posebno u vremenu nakon rata.

RAD NA OČUVANJU VJERE

Islamska zajednica je mjenjala lokale nekoliko puta tokom proteklih godina ali uvijek se radilo na očuvanju vjere i identieta kroz vjerske, ali i druge kulturne aktivnosti. Kroz Islamsku zajednicu džematlije rade na očuvanju svoje vjere, kulture kao i svoga jezika, ali prihvataju i usvajaju vrijednosti društva u kojem žive. 

OMLADINSKA ORGANIZACIJA

Omladina džemata u Norrköping-u osnovala je svoju samostalnu organizaciju čiji je cilj bio da se okuplja i druži kroz različite aktivnosti, od kojih su ilahije, priredbe,fudbal i dr. Tokom Ramazana,kroz zajedničke iftare, omladina je posječivala slične organizacije u drugim gradovima, ali i ugošćavala iste.

NOVI LOKALI NOVE MOGUCNOSTI

Kako je broj članova sve više rastao tako je i potreba za adekvatnim lokalima bila sve veća. Više polaznika mektebske nastave i omladine rezultiralo je time da je formirano više grupa u mektebu kao i učenja sufare i Kur'ana za odrasle.

ČLANARINA PREKO POREZA

Historijski dogadaj se desio u martu 2010 godine na skupstni IZBUŠ-a kada se usvojio pravilnik o članarini preko poreza.  Članarina iznosi 0,7 %
od bruto oporezovanih primanja osobe.

NOVI IMAM BIZ NORRKÖPING

Nakon sto je Zekerijah Čajlakovic (imam od 1995 god.) podnio ostavku IO IZ je uz pomoć Rijaseta u BIH aktivno radio na dovođenju novog imama koji bi odgovarao potrebama jednog velikog 
džemata kao što je Norrköping. Novi imam, hfz. Jusuf ef. Horozovic, je prvi imam u Švedskoj koji je hafiz. Njegova hanuma Merima je također hafiza i uči djecu i žene kroz mekteb, školu sufare i Kur'ana, te predavanja za žene.

SELIDBA U NOVI LOKAL

Od 1 juna 2016 godine Bošnjačka islamska zajednica Norrköping sve svoje aktivnosti održava u trenutnom lokalu na adresi Norra Promenaden 125. U džamiji se klanjaju svi namazi, džume, bajrami, uče djeca u mektebu, održavaju se predavanja i škola Kur'ana i za muškarce i žene.  Planovi izgradnje vlastitog objekta su u toku. Saznajte vise o tome ovdje.

NOVI IMAM

Nakon zavrsetka 2016/2017 mektebske godine Jusuf ef Horozovic i mualima Merima Horozovic vratili se u Bosnu i Hercegovinu.
Izabran je Mubin ef. Neimarlija za novog imama.
Nakon Ramazana 2017 godine BIZ Norrköping broji 650 clanova preko poreza i broj je u porastu