AKTUELNOSTI
U D
ŽEMATU

Informišemo sve članove da
je ove godine prikupljeno
105 300 kr zekata i sadekatu-l-fitra.

65 200 kr zekata
 40 100 kr vitra

 
Da Allah swt nagradi sve one koji su izvršili ovu obavezu i na taj način drugima ekonomski pomogli.

"Uzmi od dobara njihovih zekat, da ih njime očistiš i blagoslovljenim ih učiniš, i pomoli se za njih, molitva tvoja će ih sigurno smiriti. – A Allah sve čuje i sve zna."

  Sura Et-Tevba, 103 

UPIS U MEKTEB

BAJRAMSKA ČESTITKA & SLIKE S BAJRAM NAMAZA

ODGOVOR PRIJEDSJEDNIKA NA ČLANAK NT-a O SD

Takoder je svestenik Wärfman za izgradnju dzamije u Norrköpingu: http://www.folkbladet.se/nyheter/norrkoping/kyrkoherden-i-debatten-om-moskn-om4784530.aspx

AKTIVNOSTI
U DZEMATU

NAMAZI


Po vaktiji.

DZUMA

Dzuma je petkom u 13.00

MEKTEB

Subotom:
Norrköping, prva grupa
10.00 - 11.00

Druga grupa (sufara)
11.00 - 13.00 

treća grupa (Kur'an)
12.00 - 14.00

Nedjeljom:
Nyköping, 10.00-13.00
Flen, 14.00 - 15.00
Vagnhärad, 16.00-19.00

KUR'AN I SUFARA

Učenje Kur'ana sa tedžvidom:
Utorkom i četvtrkom nakon aksama.

Učenje sufare:
Utorkom i četvrtkom u 18:00

ZA ZENE

Druženje i predavanje
utorkom u 18 sati.

Učenje sufare i Kur´ana četvrtkom u 18 sati.

Za više informacije uvez
članarine putem poreza pritisnite
ovdje ili na sliku.

Uplate za vakuf mozete vrsiti na BG-broj:  613-6519
obavezno napisati ime vakifa.

Dobrovoljne priloge možete uplatiti na tekući račun BIZ-e Norrköping,
 
PG: 294687-9.
ili putem swisha: 1231320753

Obavezno napisati puno ime i namjenu uplate. 

NASE SLIKE

NASI SARADNICI